Numerologie..pure wiskunde

Jouw geboortedatum is niet alleen de dag waarop je geboren bent. Elk getal van je geboortedatum is namelijk ook een veld van informatie en je hebt deze dag zelf gekozen om geboren te worden (omdat je van te voren de levenslessen die aan deze dag-uur-minuut verbonden zijn wilde ondergaan en leren). Het samenspel van deze getallen is de blauwdruk van jouw ziel. Een soort rugzak aan kennis, levenslessen en talenten die je in je leven kunt gebruiken en mag ervaren. Nogmaals..er is meer tussen hemel en aarde.

 

Het lezen en combineren van getallen heet numerologie en betekent “kennis der getallen”. 

Het gaat hier over de vibratie of trillingsfrequentie van een getal, bijvoorbeeld het (hoofd-) getal: jouw geboortedatum. Heel simpel gezegd; Het geboortedatum kun je reduceren tot een enkel getal. Dit getal vertegenwoordigt een bepaalde energiefrequentie/trilling en heeft een groot betekenis in je potentiële talenten en valkuilen. Daarnaast kun je je volledige naam laten ontcijferen en ook deze tot verschillende cijfers reduceren. Ook deze cijfers geven genuanceerde informatie aan van jouw levenspad in dit leven aan!

 

Als je eindelijk begrijpt dat verschillende trillingen/frequenties verbonden zijn aan getallen en die weer terug te redeneren zijn aan Pythagoras, begrijp je wellicht ook dat het eigenlijk heel logisch is allemaal. Dus, ben je wiskundig aangelegd, dan is dit peanuts! Nu nog het spirituele denken weer leren aangaan/omarmen.

 

Sta je open voor deze informatie? Voorbeelden zijn:

Berekenen is eenvoudig, bijvoorbeeld: 27-Oktober-1977

  1. Schrijf je eerst in getallen uit. Dat wordt in dit geval dus 27-10-1977
  2. Daarna tel je de 'groepen' apart (dag-maand-jaar) bij elkaar op. Dat wordt in dit geval dus (2+7 = 9), (1+0 = 1), (1+9+7+7 = 24)
  3. Als laatste stap reduceer je deze 'som' vh jaartal (omdat de som van de geboortedaggetal en maand al gereduceerd is tot een getal) tot een enkel getal (hier 24) en dat geeft 2+4 = 6

Het enige nog te berekenen, tot je bij jouw numerologisch levenspadgetal komt, is deze drie cijfers bij elkaar optellen. Dat geeft in dit geval: 9 + 1 + 6 = 16...en je raadt het al: 1+6 = 7

 

Hier in dit voorbeeld is de 7 dus het numerologisch levenspadgetal van iemand die op 27-10-1977 is geboren.

 

Dit houdt in dat de 7 een bepaalde 'potentie' met zich mee brengt en dus een bepaalde trilling vertegenwoordigt die weer 'lessen en kennis en talenten' vertegenwoordigen. En deze zijn dan weer uitgeschreven in woorden zodat je het wellicht kan inzien. Moet je wel openstaan voor dit spirituele:-)

 

NB: Wanneer een 'groep' een 11, 22 of 33 als uitkomst heeft, mag je deze getallen niet reduceren. Deze drie getallen, in welke berekening dan ook, betreffen namelijk de zogeheten Meestergetallen in de numerologie en mag niet gereduceerd worden. Stel je hebt geboortedatum 11-10-1977. dan wordt de som dus 11+(1+0) + 6 = (18) = 9.

 

Daarna Google of (liever) duckduckgo je het getal 7  of 9 numerologie of welk getal dan ook in een zoekmethode. Hier kun je boeken over vinden of gebruik het internet. Zelfs youtube heeft leuke numerologen aan het woord.

 

Wat is DuckduckgoDuckduckgo is een zoekmachine die, in tegenstelling tot Google, Bing en Yahoo, anoniem zoeken garandeert. Zoekopdrachten worden niet opgeslagen en ook wordt er geen profiel bijgehouden die automatisch zoekresultaten toont die wellicht interessant zijn voor jou als bezoeker. Waarom zou je dit willen? Vraag jezelf eens af waarom ze jouw data willen verzamelen, zie blog Datajunk.

 

Let wel: Naast deze mooie betekenissen van het fenomeen numerologie bestaat er altijd ‘vrije wil’. Je bent ten alle tijde vrij om te gaan en staan en geloven wat jij wil. Immers, het is jouw ‘bewuste of onbewuste ‘ leven.