A poem

A poem  · 30. november 2023
Dingen die je ziet wanneer je er de tijd voor neemt. Er zit schoonheid en rust in stilte. Sta stil, neem een diepe adem en kijk om je heen.
A poem  · 01. augustus 2023
They asked me who is the luckiest?