· 

Wat een kind minimaal nodig heeft

Wat ouders vaak niet begrijpen is dat kinderen een soort van loyaliteit 's gevoel naar hun ouders hebben. Vaak worden emoties en gelimiteerde gedachten van ouders op hun kinderen geprojecteerd, wat ouders vaak niet door hebben omdat ze zelf nog vanuit trauma’s handelen. Als ouder kun je denken dat je goed bent maar kinderen kunnen deze realiteit heel anders ervaren. Een ouder die manipulatief is manipuleert bewust of onbewust het kind.

 

Een ouder die de andere ouder niet als goed ziet… of een trauma/ een trauma band heeft met de andere ouder, valt vaak in slachtofferrol of brengt bewust of onbewust over op het kind dat de andere ouder niet goed is. 

 

Een ouder die klaagt over de andere ouder, zich negatief uit over de andere ouder of zegt dat de andere ouder in gedrag of iets niet goed is, keurt zijn of haar kind ook af. 

 

Een kind bestaat namelijk uit 50% vanuit de vader en 50% vanuit de moeder. 

Een simpel weg je lijkt op je moeder of op je vader zeggen tegen een kind, kan een kind al ervaren als… 'ohw nee' dat is niet goed dat ik daar op lijk, want de ouder waar ik op lijk heeft iets gedaan wat de andere ouder pijn heeft gedaan… nu gaat dit kind dat ervaren als niet goed en gaat dus alles vermijden door dat niet te zijn. Waardoor het dat gedeelte in zichzelf gaat onderdrukken, omdat 1 van de ouders dat gedeelte afkeurt.

 

Zelfs wanneer jij jezelf afkeurt heeft dit effect op het kind. Wanneer jij jezelf in iets niet goed genoeg vind of je negatief uit over jezelf, breng jij dit over op het kind, want het kind bestaat voor 50% uit jou. Jij bent het voorbeeld en bewustwording van zelf is erg belangrijk. De onderdrukkingen die jij in jezelf hebt, keur je af in de andere ouder en in het kind.

Wees je dus echt bewust en eerlijk over hoe jij over jezelf en over de andere ouder praat! en over hoe jij tegen jezelf en tegen de andere ouder praat! 

Je mag je uiten, maar bespreek je shit niet waar het kind bij is en doe je dat wel, bespreek het dan netjes of geef je grens duidelijk aan op een nette manier. 

Projecteer jou innerlijke kind niet op de ander en vooral niet waar het kind bij is.. Heb je die fout wel gemaakt of maak je die fout wel, neem dan je verantwoording daar in en leg je kind uit waar jij fout zit. 

 

Als ouder kun je denken dat je zo goed bezig bent en dat jij de juiste ouder bent etc, maar het feit blijft als jij niet geheeld bent en niet vanuit je volwassen jij kan relativeren, dus wanneer jij nog steeds handelt vanuit je gewonde innerlijke kind (slachtoffer rol/ego) projecteer je dit onbewust op je kind.

 

Wanneer jij je bewustzijn vergroot en je eigen pijnen en trauma’s gaat inzien en jezelf leert te geven wat jij nodig hebt, leer je ook geven wat je kind nodig is. De perfecte ouder bestaat niet, alleen een bewuster ouder is beter instaat om op een liefdevolle manier op te voeden, dan een onbewuste ouder die denkt dat die in dezelfde realiteit als het kind zit.

 

Een kind zal niet snel eerlijk zijn tegen een ouder die vanuit zijn trauma’s reageert, want een kind wil deze ouder niet tot last zijn en praat al snel gedrag van deze ouder goed. Wanneer de ouder zelf gaat inzien dat het gedrag wat ie vertoont niet goed is, dan kan deze ouder dit naar het kind communiceren en aangeven oké wat papa/mama heeft gezegd dat kan niet, je bent goed zoals je bent en de andere ouder is ook goed zoals hij of zij is. Het is zo belangrijk voor kinderen dat ze niet 1 ouder zielig vinden of de andere ouder als dominant of manipulatief gaan zien. Projecteren is makkelijk gedaan, alleen wanneer jij je bewust wordt van je eigen innerlijke kind en wat jij nodig hebt, zal je zien dat je hetzelfde gedrag vertoont als degenen door wie jij je trauma’s hebt ervaren. Je zal zien dat het van generatie op generatie zal over gaan wanneer je geen verantwoordelijkheid neemt voor je gedrag en je trauma heelt.

 

Als ouders is het zo belangrijk dat je leert je eigen innerlijk/ innerlijke kind te geven wat het nodig heeft, zodat jij je eigen kind ook kan geven wat het nodig heeft. Kinderen zijn namelijk gevoelig en puur en worden geprogrammeerd door hun omgeving en ouders. Wees aub de verstandige/bewustere ouder en leer zoveel mogelijk van jezelf en het geven van je zelf, zodat je een ander ook kan geven wat het nodig heeft en er oprecht kan zijn. Word volwassen in jezelf en praat niet alles wat je doet goed. Probeer te zien wat je voelt, denkt en zegt, vooral tegen jezelf maar ook tegen je kinderen. Aangezien de kinderen gewoon kind horen te zijn en niet het gevoel moeten hebben dat zij zorg horen te dragen voor de ouder, de ouder zielig vinden, slecht of wat dan ook.

 

Een kind wil graag dat de ouder gelukkig is en een ouder die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen daden, acties, gedrag en zijn of haar grenzen aangeeft. Laat het kind zien dat jij achter het kind staat en volledige zorg voor het kind kan dragen, zodat het kind gewoon kind kan zijn en het kind het gevoel heeft dat hij/zij alles kwijt kan tegen de ouder. Een kind heeft veiligheid en geborgenheid nodig, zodat het kind leert dat er op alle vlakken iemand voor hun is en zij leren hoe zij hun emoties kunnen reguleren en er fysiek voor hunzelf kunnen zijn. Een ouder die emotioneel stabiel is en zijn kwetsbaarheid gewoon kan tonen, leert het kind om emotioneel stabiel te zijn en leert het kind in balans te komen. Het kind heeft namelijk beide ouders nodig en is gek op beide ouders. Leer het kind niet alleen de loyaliteit naar jou toe, doordat je doet alsof de andere ouder niet goed genoeg is en dit alleen omdat je zelf nog steeds je eigen innerlijk niet kan geven wat het nodig heeft.

 

Daar waar jij niet kan aangeven en of uitspreken wat jij nodig hebt, ben je nog steeds aan het manipuleren.

 

Wanneer jij doet en zegt dat de andere ouder niet goed is, blamed of negatief praat over de ander ouder, voelt het kind zich afgewezen en slaat het kind dit op in zijn of haar onderbewustzijn, waardoor het kind dat gedeelte in zichzelf gaat afwijzen, omdat jij dat gedeelte afkeurt.

Een grens aangeven of uiten doe je niet in het negatieve of vanuit slachtofferrol.

 

'Weet dat de kracht van het bewustzijn in ieder mens, de grootste troef is die de mensheid bezit'

Reactie schrijven

Commentaren: 0