· 

Plastic en kunststof

Ik zat vandaag eens te kijken om water te kopen en kwam een groot verpakking tegen.. Handig??

Ik zag water van 10liter in een bag in box.

Nou had ik mijzelf er nog nooit echt in verdiept (heb het liefst glazen flessen!) en dacht oké.. laat me eens kijken waar die bag in box dan van is gemaakt.

Als eerste zag ik dat de bag een plastic verpakking is.. er zit dus een plastic zak in een doos en dacht oké, eerst eens verder kijken want de wereld is aan het veranderen. 

 

Eens kijken waar dit van gemaakt is. 

 

Na wat dingetjes uit te hebben gezocht kwam ik op dat het is gemaakt van LDPE

Lagedichtheidpolyetheen. Dit is een thermoplast gemaakt van olie.. nja denk je miss oké olie lijkt oké, maar als je dan weer verder kijkt... Was het de eerste soort polyetheen, geproduceerd in 1933 door Imperial Chemical Industries, gebruikmakend van een hogedrukproces via vrije-radicaal-polymerisatie. 

 

Hmm.. Hier was ik al overtuigt bij dat het niet goed voor mijn lichaam is, nja eigenlijk al bij het woord plastic, maar goed nog even verder kijken..

 

LDPE staat voor Lage Dichtheid Polyetheen (in het Engels Low-Density Polyethylene). Veel gebruikers en producenten gebruiken nog de term ethyleen in plaats van etheen.

Polyetheen wordt gemaakt door polymerisatie van etheen. (poly betekent “veel”; in feite staat er dus veel-etheen). Etheen wordt verkregen door het kraken van een licht derivaat van aardolie, zoals nafta.

 

Wat is nafta..

Nafta is een mengsel van koolwaterstoffen dat ontstaat bij het destilleren van ruwe olie als condensaat bij temperaturen vanaf 70°C en van circa 80 tot 150 graden Celsius. Hoewel de samenstelling van ruwe olie enorm varieert met de vindplaats, levert deze gemiddeld 20% nafta op na het destillatieproces.

 

Nafta wordt hoofdzakelijk gebruikt in een kraakinstallatie om de onverzadigde grondstoffen voor polymeren, etheen, propeen en benzeen te maken.

 

Wat er uiteindelijk over blijft van aardolie zijn voornamelijk brandstoffen, bijvoorbeeld benzine en kerosine, maar ook stoffen die worden gebruikt voor de productie van kunststof. Ongeveer 20% van de ruwe olie wordt omgezet in een fractie van koolwaterstoffen die ruwe benzine oftewel nafta genoemd wordt.

 

Plastic is een verzamelterm voor kunststof materialen die gemaakt worden uit grondstoffen als aardolie, aardgas en planten. Plastic is opgebouwd uit polymeren. Dit zijn lange ketens moleculen die uit dezelfde bouwstenen bestaan. Plastic zijn zogenoemde kunstmatige polymeren verkregen uit meestal de grondstof aardolie

 

Is nafta giftig?

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

 

Etheen

Chemische verbinding.. 

Ethyleen heeft de beste warmte overdragende eigenschappen en is daarmee de juiste keuze voor de meeste industriële toepassingen. Het is echter zeer giftig: een inname van 30 ml ethyleenglycol kan voor een volwassen persoon al dodelijk zijn.

 

Toepassingen

Etheen op zichzelf heeft weinig rechtstreekse toepassingen; het wordt vrijwel uitsluitend gebruikt als bouwsteen voor andere verbindingen. De meest belangrijke etheenverbruikende industriële processen zijn: polymerisatie tot LDPE (lage-dichtheid polyetheen) en LLDPE (lineair lage-dichtheid polyetheen)

 

De bag in box wordt aangekaart als milieu vriendelijk en makkelijk recyclebaar etc.. maar het is nog steeds giftig voor onze gezondheid. 

 

Al deze plastic deeltjes komen in ons water en eten terecht en ik zou dus echt zeggen ik heb genoeg gezien. Geef mij maar gewoon glazen flessen!! En normale papier verpakkingen. 

 

Meer lezen? Deze link https://www.plasticcollectors.com/nl/blog/types-of-plastic-harmful-to-health/  kwam ik tegen tijdens mijn eigen onderzoek en vind dat het veel info bevat over wat je nodig hebt om te weten over plastic.

Reactie schrijven

Commentaren: 0