· 

Verantwoordelijkheid ligt waar?

Don't let unhealed people trigger the parts in you that you have already healed.

 

Deze zin dringt steeds dieper door tot mijn bewustzijn! 

Wanneer jij innerlijk werk al hebt gedaan, al een deel healing in jezelf en je blijft omgaan met mensen die toxic behavior hebben en niet hun innerlijke werk doen, heb je de neiging om een deel waar hun verantwoordelijk voor zijn op je te nemen.

 

Wat houd dit in???!!! Dat jij elke keer hun gaat wijzen op hun gedrag en wanneer jij iemand wijst op zijn of haar gedrag accepteer jij niet waar hun zijn en verlaag jij elke keer je frequentie om op hun level te communiceren. Wanneer jij grenzen hebt en iemand gaat over die grens heen, dan is het aan jou om je energie terug te trekken en hun de ruimte te geven om hun bewustzijn te vergroten zodat ze zelf dat innerlijke werk kunnen gaan doen.

 

Jij kan namelijk niet het werk voor iemand anders doen, want het is hun leven!!! 

Jij kan alleen je eigen innerlijke werk doen. 

 

Daar waar jij niet meer projecteert op de ander laat je de ander niet meer op jou projecteren. 

 

Alles heeft verband met elkaar en het leidt ons allemaal naar liefde. 

De universele liefde die wij allen in ons bezitten en dat start bij de liefde voor jezelf. 

Wanneer jij de liefde voor jezelf kan laten groeien kun je oprecht de liefde voor een ander laten groeien zonder oordeel en met ruimte voor de ander, zonder daarbij over je eigen grenzen heen te gaan. 

 

Nee is namelijk nee en wanneer jouw gevoel zegt dat je iets niet moet doen en of toelaten.. luister daar dan naar.

Dat is namelijk niet voor niks. 

 

Hoe iemand anders dit opvat of oppakt is aan hun en niet aan jou. Wat iemand anders daar mee doet is aan hun en niet aan jou. 

 

Betekent niet dat jij niet mag aangeven wat het met jou doet, wanneer het iets met jou doet, betekent alleen dat wanneer iemand daar niks mee doet, jij voor jezelf hoort te kiezen en niet je frequentie omlaag te gooien door uit te leggen hoe dat iemand anders met jou om hoort te gaan. 

 

Jij trekt mensen aan op jou level en wanneer jij groeit/heelt/bewuster wordt en je gedrag veranderd en hun groeien niet mee is het aan jou om je level niet naar beneden te verlagen, maar om je frequentie hoog te houden.

 

Je laat dus los wat jou niet langer dient. 

 

Eigenwaarde, zelfrespect en de liefde voor jezelf. 

 

Compassie voor iemand hebben betekent niet dat jij over je grens moet laten gaan en dat jij jezelf moet verlagen om uit te leggen. Wanneer iemand jou niet begrijpt is het aan hun om omhoog te komen naar jouw level, zodat hun de mogelijkheid hebben/krijgen om zelf te ontwikkelen en te groeien. 

 

Iemand mag en kan voor zichzelf nadenken, het is hun leven, hun vrije wil en het zijn hun lessen en frequentie. HET IS HUN BEWUSTZIJN EN HUN REALITEIT.

 

Jij mag gewoon je waarheid spreken, maar niet belerend of iemand omlaag halen in waarde. Een ieder is namelijk goed zoals hij of zij is en een ieder verdiend het om liefde te ontvangen op het level waar hij of zij is. Het is niet wanneer jij je grenzen hebt en niet over je grens laat gaan dat je niet van iemand kan houden of iemand jouw liefde niet voelt.

Juist wanneer jij ze ruimte biedt om te groeien krijgen ze meer eigenwaarde , omdat zij het innerlijke werk zelf doen en dus door hun eigen transformatie gaan. 

 

Vraag iemand waarom en wees open en liefdevol om te zien waarom iemand is waar hij of zij is? Zo open je een deur voor ze om anders te denken en bewuster te worden in waarom zij zo denken. Zo voelen ze zich gezien en gehoord doordat ze zelf reflecteren. 

 

Dit is wat jij hebt geleerd de afgelopen tijd om te doen en wat jij als kind al bezat. Je kan goed luisteren en begeleiden. Je kan goed coachen voor een ieder die dat wil horen. blijf altijd in je eigen waarheid staan. De kracht in het jij is jouw kracht. Vertrouw op je eigen gevoel, op je eigen downloads en wees je hogere zelf door je volledige bewustzijn te trekken in het nu moment. Daar waar jij in het nu moment bent heeft jou hogere zelf de meeste toegang om jou te begeleiden en hoor jij je hogere zelf het beste. 

 

Daar waar jij geheeld bent voel je wat goed is voor jou en wat niet. creëer geen nieuwe wonden door je mee te laten slepen in wat iemand anders op jou projecteert. en nee dit betekent niet dat jij nooit geen fouten zal maken, want ook die maak jij! Het beteeknt dat jij verantwoording neemt voor jezelf en je eigen gedrag en dat je volledig van jezelf houdt tijdens het nemen van deze verantwoording. Heb je ego en beschermingsmechanisme lief op de momenten dat je getriggered bent en laat je gevoel toe door erin te zitten, door hem te accepteren en onderneem geen actie. Zit, voel en transmuteer. 

 

Daar waar jij je eigen verantwoording neemt, laat je iemand anders zijn of haar verantwoording ook nemen en neem jij die verantwoording niet meer op jou. 

 

Daar waar iemand op de juiste manier komt sta je open om diegene te ontvangen en lief te hebben. Daar waar iemand niet juist komt trek jij je terug en heb je compassie omdat je ziet waar diegene is, daar houd jij je frequentie hoog en transmuteer je de energie. Komt diegene daarna op de juiste manier dan sta je open, maar houd wel je grens, zodat je ziet of iemand oprecht is en niet manipulatief praat in hetgeen wat jij wilt horen of wat zij willen bereiken, wees liefdevol, met compassie. 

Iemand wil alleen maar gezien en gehoord worden en veel gedrag komt vanuit de wonden die zij dragen. Mensen zijn niet hun gedrag, hun gedrag is geprogrammeerd vanuit hetgeen dat hun geloofsovertuiging is geworden. Begeleid iemand met jou waarheid, maar laat ze de reflectie en het innerlijke werk zelf doen. 

 

Overtuig niet wanneer iemand niet open staat. Verlaag jezelf niet en vraagt of zegt iemand jou iets om jou te willen verlagen of triggeren, draai het dan om.. Vraag wat zij jou net hebben gevraagd. Verder laat je niet afleiden en triggeren in de wonden of toxic gedragingen van iemand anders. Met andere woorden:

 

'Don't let unhealed people trigger the parts in you that you have already healed.

Instead pull your energy back an give them te space to elevate their frequentie by becoming aware of their own behavior while you hold up your bounderies and accept them for where they are.' 

 

'Weet dat de kracht van het bewustzijn in ieder mens, de grootste troef is die de mensheid bezit'

Reactie schrijven

Commentaren: 0