· 

Projectie

Om projectie te kunnen zien of jij iets op iemand projecteert of wanneer iemand iets op jou projecteert, zou je eerst moeten weten wat projectie nou precies is. 

 

Een projectie is dat wanneer jij iets doet, jij daar geen verantwoording voor neemt en op iemand anders projecteert oftewel afschuift. Stel wanneer je wordt getriggered Schuif je het geen dat omhoog komt aan gevoel af op iemand anders, zodat jij niet naar de ware jij hoeft te kijken, zo ontloop jij je verantwoordelijkheid, ontken je een deel van jezelf en schuift het af op een ander. Vaak projecteren mensen hun schaduwkant, omdat ze deze kant van hunzelf ver willen wegstoppen. 

 

Bij bewuste projectie ben je je bewust van jou gedrag en kies jij er voor om daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen, met andere woorden je hebt een schuldbesef, maar geen schuldgevoel en neemt geen verantwoordelijkheid hiervoor. Wanneer iemand jou wijst op je gedrag, kies jij er voor hier geen verantwoording voor te nemen. Je laat je gevoel niet toe, ontkent hierbij een deel van jezelf en je praat je eigen gedrag goed voor jezelf.

 

Bij een onbewuste projectie ben jij je niet bewust van jou gedrag/gevoel en projecteert dus onbewust iets op een ander wat van jou is. Je hebt dus geen schuldbesef en kan je dus ook niet schuldig voelen, omdat je het niet weet. Je bent geprogrammeerd om dit deel zo ver mogelijk weg te stoppen van jezelf. Daarom kan een onbewust iemand meer schade aanrichten dan een bewust iemand. Wanneer jij je bewust wordt van je eigen gedrag en of gevoel, zal je sneller verantwoording nemen voor je eigen gedrag en gevoel en het niet op een ander willen afschuiven. Dat je gevoelens niet toe laat, kan zijn omdat jij een muur om je zelf heen hebt gebouwd, om jezelf te beschermen. Dit kan ook zijn omdat jou simpelweg niet is geleerd hoe jij je eigen gevoel kan toelaten en je gevoel dus wegdrukt, waarbij jij in je eigen hoofd je eigen gedrag goed praat. Vaak gebeurd dit bij iemand die een wond in zichzelf draagt en er nog niet aan toe is om het gevoel bij het gedrag te accepteren. Jij kan de waarheid achter de ware jij nog niet accepteren en de verantwoording nemen in wat van jou is. Je ontkent hierbij een deel van de ware jij, omdat je ergens weet dat wanneer je de verantwoording neemt voor je eigen gedrag, je ook het gevoel hier van zou toe moeten laten, Vaak wil je ego dit niet toe laten, omdat jij jezelf nog niet hebt geleerd in hoe jij jezelf kan accepteren in hoe en wie jij bent en hier liefdevol voor kan zijn. 

 

Een narcist is iemand die bewust schade aanricht bij iemand anders omdat zij totaal geen verantwoording nemen voor zijn of haar gedrag en het gevoel altijd op de ander zullen projecteren ook wanneer zij er bewust op worden gemaakt dat zij gedrag vertonen dat niet terecht is zullen zij hier geen verantwoording voor nemen en de schuld bij jou leggen. Een narcist zal nooit verantwoordelijkheid nemen en altijd hetgeen op een ander projecteren, zonder zichzelf daar schuldig over te voelen. Er is een schuldbesef, maar geen schuldgevoel. Dit is ook 1 van de redenen waarom narcisten en empaten elkaar aantrekken, een narcist heeft een schuldbesef maar geen schuldgevoel en kan alles op de empaat projecteren, omdat een empaat het schuldgevoel heel snel overneemt, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft en daardoor goed te vormen is door een narcist. 

 

Let wel niet iedereen met controle gedrag of met toxic gedrag is een narcist.. dit labeltje is snel gegeven in het blaimen. Gedrag van iemand komt altijd ergens vandaan!

 

Projectie in gevoel is dat wanneer er een gevoel dat bij jou omhoog komt door een trigger doorgeven op iemand anders.

Oftewel er is een situatie waardoor er bij jou een gevoel naar boven komt en jij neemt geen verantwoording voor jouw eigen gevoel, acties of daden.

 

Iets beter uitgelegd is dat niemand verantwoordelijk is voor jouw eigen gevoel en jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw eigen gevoel. Tenzij iemand zijn of haar gevoel op jou projecteert. Wanneer iemand zijn of haar gevoel op jou projecteert is het aan jou hoe jij hier mee om gaat. 

 

Vaak projecteren mensen onbewust omdat hun ego is geprogrammeerd om geen nare gevoelens te voelen. Zij bevinden zich in een situatie waarbij zij een trigger krijgen, dus er een gevoel omhoog komt en zij worden fel omdat zij dit gevoel niet kunnen toelaten, omdat ze niet hebben geleerd om dit gevoel toe te laten. Wat er gebeurd is dat zij geen verantwoordelijkheid nemen voor hun gevoel en hun gevoel doorgeven (projecteren) op iemand anders, zodat iemand anders verantwoording neemt voor hun gevoel. 

 

Het is dus om te leren wat is jou gevoel, wat wordt er op jou geprojecteerd en hoe ga jij hier mee om. Wanneer iets jou gevoel is hoor jij hier verantwoording voor te nemen en wanneer iets op jou wordt geprojecteerd hoort dat bij diegene en ben jij hier niet verantwoordelijk voor.

 

Projecteren is dus het gevoel dat jij jou omhoog komt doorgeven aan iemand anders, omdat jij hem niet toe laat en de schuld bij een ander legt. 

Bij acties en daden is hetgeen waar jij verantwoordelijk voor bent in wat je doet, geen verantwoording voor neemt. Dus jij doet iets en iemand zegt tegen jou, ik zie dat je dit en dit doet en dat jij voor hetgeen dat je doet totaal geen verantwoording voor neemt. Dat betekent niet dat jij verantwoordelijk bent voor alles in je leven, maar wel verantwoordelijk voor je eigen gedrag en of gevoel. Het is dus goed om te kijken en te reflecteren op jezelf is dit van mij of is dit van iemand anders.

 

wanneer jij een kind bent en opgroeit wordt jij geprogrammeerd en worden er bewust en of onbewust dingen op jou geprojecteerd, door je ouders, mensen om je heen, schoolsystemen etc. Dit vormt jou tot wie jij bent en hoe jij in het leven staat (het vormt jouw geloofsovertuigingen en jouw waarheden.. Dus hoe jij de wereld ziet vanuit jouw perspectief). 

Dit vormt jouw gevoel, jouw acties en jouw daden in deze wereld. Je eigen unieke jij en hetgeen wat op jou is geprojecteerd vormt jou als mens.

 

Wanneer jij als kind opgroeit in een gezin waarbij beide ouders een wond in zichzelf dragen wordt dit bewust of onbewust dus op jou geprojecteerd, waardoor jij deze wond overneemt en hiermee gaat leven. Wanneer jij opgroeit in een narcistische dynamiek, zal deze ouder geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar gedrag en zal alles op jou projecteren, waardoor jij je als kind verantwoordelijk gaat voelen voor het gevoel van deze ouder, omdat een kind vaak denkt het ligt aan mij. Jij zal op dit moment je eigen geloofsovertuiging creëren en hier naar gaan leven. Dat houdt in dat jij gaat leven op het gedrag van jouw innerlijke kind en je ego. Je innerlijke kind zal het gevoel van je wond omhoog laten komen en je gedrag zal zich uiten in het gedrag van een kind, je ego zal je willen beschermen en dit gevoel niet willen voelen, hem dus door projecteren op iemand anders.  

 

Wanneer jij je bewust wordt van de wonden die jij draagt kun jij dus gaan zien wat van jou is en wat je aan het projecteren bent of wat iemand anders op jou projecteert (wat dus niet van jou is). Jij bent dus niet verantwoordelijk op wat iemand anders op jou projecteert, maar jij bent wel verantwoordelijk voor jou gedrag en wat jij op iemand anders projecteert. 

Wanneer jij je bewust wordt van je eigen gedrag en mensen aantrekt die jou een naar gevoel geven is dat iets voor jou om te kijken,  is dit van mij of is dit van de ander.

 

Bewustwording in je eigen gedrag en waarom jij je gedraagt zoals jij je gedraagt zal je laten inzien of dat jij iets aan het projecteren bent, dus iets doet waar je geen verantwoording voor neemt of dat jij verantwoording neemt voor jezelf. 

 

Daar komt bij als jij bent opgegroeid in een narcistische dynamiek, zal jij heel veel verantwoording nemen voor iemand anders zijn gedrag. Waarom, een narcist blokkeert zijn of haar gevoel, neemt daar geen verantwoordelijkheid voor en projecteert dit gevoel op de ander waardoor de ander verantwoording neemt voor het gevoel van de narcist. Wat inhoud dat er op jou is geprojecteerd dat jij je schuldig moet voelen voor iets wat niet van jou is en dat jij daardoor narcistische mensen zal aantrekken om dit patroon te gaan doorbreken en leert geen verantwoording meer te nemen voor iemand anders zijn gevoel, maar wel verantwoording neemt voor je eigen gevoel en dat gedeelte van jezelf heelt, zodat jij de waarde in jezelf terug vindt en andere mensen geen dingen meer op jou laat projecteren. 

Jij neemt verantwoording voor jouw eigen stukje, maar je neemt geen verantwoording meer voor wat een ander doet in zijn of haar gedrag, acties, daden en of gevoel. 

 

Wanneer iemand iets doet in jou leven is dat dus voor jou om van te leren, alles is een les, waarbij jij de vragen mag gaan stellen is dit van mij? is dit terecht? en jij mag luisteren naar jouw gevoel, wat wil dit gevoel jou zeggen? Is dit mijn innerlijke kind, is dit mijn ego? Zegt mijn gevoel dit wordt op mij geprojecteerd of zegt mijn gevoel ik ben hier verantwoordelijk voor want ik heb iets gedaan wat niet kan. Wanneer jij respect gaat tonen voor je eigen gevoel, hier naar gaat luisteren, het gevoel gaat voelen, dus toe laat en hem door je heen laat gaan heel je hem. 

 

Wanneer jij er emotioneel voor jezelf kan zijn en geen gevoelens meer van jezelf wegdrukt, kun jij verantwoording nemen voor je eigen daden, acties en gevoel. Jij hoeft niet meer wat jij doet op iemand anders te projecteren omdat jij je zelf accepteert en voor je eigen gevoel, acties en daden verantwoording kan nemen en jij kan op een normale manier zeggen wanneer iemand geen verantwoording neemt voor zijn of haar gedrag en of gevoel en  houd jezelf daar niet langer meer verantwoordelijk voor. Het wordt voor jou steeds meer helder bij wie en waar de verantwoording ligt en je zal beter je eigen grenzen kunnen bewaren. 

 

'Weet dat de kracht van het bewustzijn in ieder mens, de grootste troef is die de mensheid bezit'

Reactie schrijven

Commentaren: 0